Profiad Academaidd ac Ymarferol

Mae ein tîm yn cynnwys economegwyr ac ymgynghorwyr polisi blaenllaw o Gymru ac Ewrop.  Mae gan bob un o’n staff uwch raddau ôl-raddedig mewn economeg ac mae ganddynt doreth o brofiad academaidd ac ymarferol.

Mae’r staff yn aelodau o nifer o wahanol sefydliadau proffesiynol ac eraill yn cynnwys Cymdeithas Werthuso’r DU, Cymdeithas Astudiaethau Rhanbarthol, Sefydliad Materion Cymreig, Cymdeithas Economaidd Frenhinol a Chymdeithas yr Economegwyr Busnes.


Ymwybyddiaeth Polisi

Mae llawer o’n hymgynghorwyr uwch wedi gweithio o’r blaen yn adrannau’r Llywodraeth (yn y DU, Iwerddon a Chanada) ac felly maent yn deall yn fanwl y broses o ddatblygu polisi ac yn dringar ynghylch ffactorau gwleidyddol.
  
Yn ogystal, mae nifer o aelodau’r staff wedi eu trosglwyddo am gyfnodau gyda sefydliadau eraill yn cynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, Comisiwn Cystadleuaeth y DU a Masnach & Buddsoddiad y DU.


Sgiliau Ymchwil

Rydym yn gallu defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dadansoddi ansoddol a meintiol i gynorthwyo gyda’n gwaith, yn cynnwys:  

 • dadansoddi cost a budd;
 • dadansoddi meini prawf lluosog;
 • efelychu polisi;
 • adeiladu senario;
 • dadansoddi ystadegol; a
 • modelu mathemategol ac ariannol.
Mae gennym brofiad hefyd o ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau casglu data meintiol ac ansoddol, yn cynnwys:  
 • adolygiadau trylwyr o lenyddiaeth a thystiolaeth;
 • asesiadau chwim o dystiolaeth;
 • holiaduron arolwg;
 • cyfweliadau;
 • gweithdai; a
 • grwpiau ffocws.
Rydym yn gyfarwydd iawn â’r prif ffynonellau ystadegol swyddogol yng Nghymru, y DU ac Ewrop ac yn gweithio’n aml gyda chwmnïau ymchwil farchnad arbenigol.  


Ieithoedd

Mae gennym sgiliau ieithyddol helaeth wrth law yn ein tîm, sy’n gallu bod yn arbennig o fuddiol wrth adolygu tystiolaeth a phrofiad gwledydd eraill.  Mae’r sgiliau ieithyddol sydd ar gael yn y tîm yn cynnwys Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg a Daneg.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice