Yn LE Wales rydym o ddifrif ynglŷn â’n cyfrifoldebau ehangach - mewn perthynas â’n gweithwyr ein hunain yn ogystal â’n cleientiaid, partneriaid a’r gymuned yn gyffredinol.

Yn rhan o London Economics, rydym yn gweithredu nifer o bolisïau a gweithdrefnau yn y meysydd canlynol:

  • Polisi Cyfle Cyfartal
  • Polisi’r Iaith Gymraeg
  • Polisi Amgylcheddol
  • Polisi Iechyd a Diogelwch
  • Gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd
Mae London Economics Cyfyngedig wedi ennill safon Buddsoddwyr mewn Pobl a safon rheoli ansawdd ISO 9001.

Os ydych yn gleient ar hyn o bryd neu’n ddarpar gleient ac eisiau gwybod rhagor am ein polisïau a gweithdrefnau, mae pob croeso i chi gysylltu â ni ar unwaith ar info@le-wales.co.uk

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice