Mae LE Wales yn gwmni ymgynghori ynghylch economeg a pholisi ac mae’n adran o London Economics. Mae ein chwaer gwmni LE Europe yn cynnig gwasanaethau tebyg ar draws Ewrop a mae Indecon yn cynnig gwasanaethau tebyg yn Iwerddon.

Mae gan London Economics swyddfeydd yn Llundain, Dulyn, Caerdydd, Brwsel a Budapest, a swyddfeydd cysylltiedig ym Mharis a Valetta. Mae’r ymgynghorwyr yn ein gwahanol swyddfeydd yn cydweithio’n glos ac mae gan y rhan fwyaf ohonynt brofiad o weithio ar draws y cwmni.  Mae hyn yn golygu bod gennym amrywiaeth eang iawn o brofiad a sgiliau wrth gefn i’w defnyddio.
  
Rydym yn cynghori cleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ynghylch dadansoddi economaidd ac ariannol, dadansoddi ystadegol, datblygu a gwerthuso polisi cyhoeddus, strategaeth busnes, a pholisi rheoleiddiol a chystadleuaeth.


LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice