» 02 Medi '10 - Gweithdy yng Nghaerdydd ar reoli lle’n effeithiol i sefydliadau addysg uwch - 22 Medi 2010.

Bydd Patrice Muller, Partner Uwch London Economics, yn arwain gweithdy ar reoli lle’n effeithiol i sefydliadau addysg uwch yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ar 22 Medi 2010.

Mae rhagor o fanylion am y gweithdy ar gael yma.

Mae rhagor o fanylion am y Model  Costau Ystadol  gan London Economics ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice