» 17 Mehefin '09 - Astudiaeth archwiliadol LE Wales i effeithiau newidiadau mewn perchenogaeth busnesau ar gyflogaeth a chyflogau wedi ei chyhoeddi

Mae'r ymchwil hon yn cynnwys dadansoddiad cyffredinol o'r tueddiadau o ran newidiadau mewn perchenogaeth busnesau, gan ganolbwyntio'n arbennig ar Gymru, ynghyd ag adolygiad manwl o'r dystiolaeth economaidd ac econometrig ynghylch effeithiau newidiadau o'r fath.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice