» 29 Medi '06 - Cyflwyniad yng Nghaerdydd ynghylch costau darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg uwch

Heddiw cyflwynodd y Cyfarwyddwr Is-adrannol, Siôn Jones a’r Uwch Ymgynghorydd, Pau Salsas, ganfyddiadau ymchwil LE Wales ynghylch costau darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg uwch mewn seminar a drefnwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yng Nghaerdydd.  Roedd cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector addysg uwch yng Nghymru yn bresennol yn y seminar.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice