» 30 Mehefin '09 - Datganiad gweinidogol yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cyfeirio at waith ymchwil LE Wales

Mewn datganiad ynghylch ffioedd am wasanaethau gofal cymdeithasol heddiw, cyfeiriodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AS, at ymchwil diweddar LE Wales. Yn ateb cwestiynau, dwedodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae ymgynghoriaeth LE Wales wedi llunio dogfennau rhagorol am y gwahaniaethau yn y gwasanaethau sydd ar gael, a chredaf mai hwnnw yw’r unig waith ymchwil o’i fath sydd ar gael ledled y DU. Gwn y byddwch am achub ar y cyfle i edrych yn fanwl ar y gwaith ymchwil hwnnw a gynhyrchwyd gan LE Wales."

Mae fideo o'r datganiad gweinidogol ar gael yma.

Mae ein hadroddiad ynghylch ffioedd am wasanaethau gofal ar gael ar y tudalen cyhoeddiadau.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice