» 01 Rhagfyr '17 - Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ffioedd i Ofwat.

Mae'r canllawiau yn seiliedig ar ymchwil LE Wales i Lywodraeth Cymru a maen nhw ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice