» 08 Ionawr '08 - Ymchwil LE Wales i athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg wedi ei chyhoeddi

Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru heddiw ymchwil a wnaeth LE Wales i ddulliau o asesu’r cyflenwad a’r galw am athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg.  Gwnaethpwyd yr ymchwil er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynllunio ar gyfer derbyn darpar athrawon ar gyfer hyfforddiant cychwynnol cyfrwng Cymraeg mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice