» 25 Ionawr '07 - Cyflwyniad yn Aberystwyth o ymchwil i addysgu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg

Heddiw cyflwynodd y Cyfarwyddwr Is-adrannol, Siôn Jones a’r Uwch Ymgynghorydd, Pau Salsas, ganfyddiadau cyntaf ymchwil LE Wales ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynllunio ar gyfer lleoedd mewn hyfforddiant cychwynnol ar gyfer athrawon cyfrwng Cymraeg i seminar a drefnwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  Bu cynrychiolwyr o’r sector addysg ym mhob rhan o Gymru yn cyfrannu i’r trafodaethau yn y seminar.

Ers hynny, mae ymchwil LE Wales yn y maes hwn wedi ei chyhoeddi ac mae ar gael ar ein tudalen gyhoeddiadau.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice