» 07 Gorffennaf '09 - Cyhoeddwyd adolygiad llenyddiaeth LE Wales ar y defnydd o fformiwlâu ar gyfer dyrannu adnoddau cyhoeddus yn seiliedig ar anghenion

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru (' Y Comisiwn Holtham') ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice