» 18 Mai '10 - Cyfarwyddwr LE Wales yn cynnig tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol ar gyfer ei ymchwiliad i ddyfodol Polisi Cydlyniant yr UE.

Roedd Siôn Jones, Cyfarwyddwr LE Wales, yn cynrychioli'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan a chynigodd tystiolaeth gyda chadeirydd y Pwyllgor, Jeff Cuthbert AC, ac aelod arall o'r Pwyllgor, Carol Greenstock.

Mae fideo o'r sesiwn tystiolaeth ar gael yma

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice