» 08 Mai '09 - Ymchwil LE Wales i daliadau am wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl wedi ei chyhoeddi.

Adroddiad sy’n cynnwys asesiad â gwaelodlin ac sy’n dadansoddi sut mae awdurdodau lleol yn codi tâl ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl yng Nghymru ac yn rhoi opsiynau polisi o ran cyflwyno mwy o gysondeb yn y codi tâl hwnnw.

Mae'r ymchwil ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice