» 03 Rhagfyr '07 - Ymchwil London Economics i gyfundrefnau cyllid myfyrwyr wedi ei chyhoeddi

Mae’r ymchwil hon, a wnaethpwyd gan London Economics ar ran million+ (yn flaenorol yr Ymgyrch ar gyfer Prifysgolion Prif Ffrwd) yn adolygu’r gyfundrefn cyllid myfyrwyr yng Nghymru, ac yng ngwledydd eraill y DU, ac mae’n archwilio’r prif nodweddion tebyg a gwahanol rhwng pob cyfundrefn.  Mae’r astudiaeth yn cynnig data sy’n dangos cynnydd sylweddol rwng 2000 a 2006 yn nifer y myfyrwyr Cymreig sy’n dewis astudio yng Nghymru yn lle Lloegr.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice