» 12 Mehefin '09 - Cyflwyniad o ymchwil i'r dewisiadau a'r cyfyngiadau cyflogaeth a dysgu y mae rhieni unigol yn eu hwynebu

Cyflwynwyd Siôn Jones (Cyfarwyddwr Adrannol) a Jonathan Chapman (Ymgynghorwr Economaidd) ymchwil LE Wales i Banel Ymgynghorol ar Ymchwil Economaidd y Prif Weinidog.

Mae crynodeb o'r cyflwyniad ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice