» 14 Hydref '10 - Cyhoeddwyd ymchwil LE Wales i lwfansau a fframwaith ffioedd ar gyfer gofalwyr maeth.

Cafodd yr ymchwil hwn, gan LE Wales a Chanolfan Astudiaethau Mabwysiadu a Gofal Maeth Hadley, eu comisiynu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nod yr ymchwil oedd darparu dull mwy diffiniedig o amcangyfrif costau magu plentyn i rieni maeth i'w ddefnyddio fel sail ar gyfer pennu lwfansau maethu gofynnol ledled Cymru. Roedd yr ymchwil hefyd yn ystyried materion sy'n berthnasol i'r gwaith o ddatblygu 'fframwaith ffioedd' ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru.

Mae'r ymchwil ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice