» 14 Mehefin '08 - Ymchwil LE Wales i ddosbarthu arian Cefnogi Pobl yng Nghymru wedi ei chyhoeddi

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rhoi arian i wasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai sydd wedi eu hanelu at bobl sy’n agored i niwed. Cafodd LE Wales eu comisiynu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i archwilio dichonoldeb cyflwyno mecanwaith yn seiliedig ar fformiwla ar gyfer dosbarthu arian Cefnogi Pobl i awdurdodau lleol. Daw’r ymchwil i’r casgliad bod datblygiad fformiwla ddosbarthu ar gyfer Cefnogi Pobl yng Nghymru yn ddichonol ac os penderfynir mabwysiadu dull o’r fath, y dylai’r dewis ddull fod yn un sy’n seiliedig ar ddadansoddiad ystadegol o anghenion a chostau.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice