» 09 Chwefror '09 - Cyflwyniad o ymchwil i effeithiau newidiadau mewn perchenogaeth busnesau ar gyflogaeth a chyflogau.

Cyflwynwyd Siôn Jones (Cyfarwyddwr Adrannol) a Moritz Godel (Ymgynghorwr Economaidd) ymchwil LE Wales i Panel Ymgynghorol ar Ymchwil Economaidd y Prif Weinidog.

Mae cofnodion y cyfarfod ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice