» 24 Mai '10 - Cyhoeddwyd ymchwil LE Wales i'r rhwystrau a wynebir gan rieni sengl yng Nghymru mewn perthynas â swyddi a hyfforddiant.

Nod y gwaith ymchwil hwn yw astudio pwysigrwydd cymharol y gwahanol ddewisiadau a’r cyfyngiadau y mae rhieni sengl yn eu hwynebu yng Nghymru a chreu rhestr gynhwysfawr o’r rhwystrau a wynebir gan rieni sengl sydd am weithio neu dderbyn addysg.

Mae'r adroddiad ar gael yma.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice