Cyngor Busnes

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid busnes ar strategaeth; dadansoddi bwriadau polisi’r Llywodraeth; dadansoddi galw a phris; a chyfreitha.

Ar gyfer cleientiaid fel y diwydiannau rhwydwaith, sy’n rhwym wrth reoleiddio economaidd, rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor rheoleiddiol eang, seiliedig ar brofiad eang mewn nifer o wahanol sectorau rheoledig, yn cynnwys:

    • telathrebu
    • post
    • trydan
    • nwy
    • dŵr & dŵr gwastraff
    • cludiant


Mae gennym hefyd dîm cystadleuaeth ffyniannus sy’n cynghori cwmnïau a’u hymgynghorwyr cyfreithiol ynghylch y dadansoddi economaidd sy’n sail i bob ymchwiliad cystadleuaeth.  Mae gennym hefyd brofiad eang o gynghori’r awdurdodau cystadleuaeth ynghylch materion tebyg.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice