Datblygu Polisi

Datblygu Polisi
Mae gennym allu cadarn ym maes datblygu polisi cyhoeddus, gyda phrofiad wrth gefn gan ein staff a oedd yn arfer bod yn weision sifil uwch, a’n gwybodaeth arbenigol o ran dulliau modelu ac arfarnu.  Mae gennym wybodaeth arbenigol o ran:

    • dadansoddi a llunio polisïau a rheoliadau;  
    • y rhagarfarniad o bolisïau a phrosiectau;
    • asesiadau o effaith reoleiddiol.

Mae ein dull o ymdrin ag arfarnu wedi ei lunio’n arbennig ar gyfer anghenion penodol cleientiaid ac mae’n gyson bob amser â phrif ddogfennau cyfarwyddyd fel Llyfr Gwyrdd y Trysorlys.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice