Effaith economaidd a chymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn 2020-21

Sector: Economics of Education
Cleient: Prifysgol Caerdydd
Cyhoeddwyd: Hydref, 2022
Math o ddogfen:  
Wedi'i dagio:

Comisiynwyd London Economics i asesu effaith economaidd a chymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn y Deyrnas Unedig , gan ganolbwyntio ar flwyddyn academaidd 2020-21.

Amcangyfrifwyd bod cyfanswm yr effaith economaidd ar economi’r DU sy’n gysylltiedig â gweithgareddau Prifysgol Caerdydd yn 2020-21 tua £3.678 biliwn . O’i gymharu â chyfanswm costau gweithredu Prifysgol Caerdydd o tua £573 miliwn yn 2020-21, mae hyn yn cyfateb i gymhareb budd i gost o 6.4:1 . Mae hyn yn cymharu â chymhareb budd-i-cost gyfartalog ymhlith sefydliadau Grŵp Russell o tua 5.5:1 ac mae’n cyfateb i gynnydd o 6% yn effaith Prifysgol Caerdydd ers 2016-17 (ar sail gymaradwy, mewn termau real). O ran cydrannau’r effaith hon:

  • Roedd gweithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth Prifysgol Caerdydd yn cyfrif am £831 miliwn ( 23 % ) o’r effaith hon;
  • Gwerth gweithgareddau addysgu a dysgu Prifysgol Caerdydd oedd £1,223 miliwn ( 33% );
  • Amcangyfrifwyd bod effaith allforion addysgol Prifysgol Caerdydd yn £655 miliwn ( 18% ); a
  • Yr effaith a gynhyrchwyd gan wariant gweithredu a chyfalaf Prifysgol Caerdydd oedd £970 miliwn ( 26 % ).